Calle och Anne Charlotte Nathansons hjorthägn
Ruda Gård, 590 32 Borensberg


    Avelsdjur av dovhjort från A-statushägn, testat för 5:e gången, februari 2000.
    Garanterad ålder, säljes avmaskade och vägda.
        Pris exklusive transport och moms:

Dovhindar  2500 kronor
Dovhindkalvar  1500 kronor
Dovhjortkalvar     från   700 kronor
Vi har ett hägn om c:a 55 ha. Där lever dov-viltet året om, fritt som vilda djur
Vi säljer djur till andra hägn samt kött från ej stressade djur. Allt kött är kontrollerat av veterinär.


Om intresse finns, hör av Er till Carl Nathanson,
telefon: 013-67057 el. 070-5467057
eller mail: Ruda Gård


Denna sida skapades första gången 29 december 1997, senast uppdaterad 21:a februari 2001 av Carl Nathanson
 gånger sedan 5 januari 1998 har denna sida påträffats.